Krok 1
- wcisnąć przycisk „MENU” na pilocie
- wejść w zakładkę „Narzędzia”
- zaznaczyć „Ustawienia Fabryczne” i wcisnąć przycisk „TAK”

MUX8 ustawienia fabryczne


Krok 2
Po przywróceniu Ustawień Fabrycznych ukaże się plansza „WITAJ”
- należy zaznaczyć „Rejon” i zmienić kraj na „Rosja” następnie wybór zaakceptować przyciskiem „OK.”

Rejon

 

Krok 3
Tuner uruchomi opcję „Auto wyszukiwania”, która wczyta wszystkie dotychczasowo odbierane kanały + kanały z MUX-8.
Po zakończeniu skanowania i wczytywania kanałów należy zatwierdzić przeprowadzony proces przyciskiem „TAK”


Krok 4
- wcisnąć przycisk MENU na pilocie
- wejść w zakładkę „Ustawienia Systemu”
- zaznaczyć opcję „Ustawienia czasu lokalnego”

Ustawienia czasu likalnego


- następnie należy zaznaczyć „Rejon” i zmienić kraj na „Polska” - wybór zaakceptować przyciskiem „OK.”
- wychodzimy z ustawień przyciskając trzy razy przycisk „EXIT” na pilocie.

Region 2

 

Procedura dodawania kanałów MUX-8 została zakończona.


Należy uwzględnić, iż aktualnie emitowany sygnał jest sygnałem testowym, w związku z tym w niektórych rejonach odbiór do połowy 2017 roku może nie być satysfakcjonujący.

Wdrażanie sieci MUX-8 naziemnej telewizji cyfrowej będzie następowało w trzech etapach.
Dokładne informacje dotyczące Harmonogramu wdrażania MUX -8 znajdą Państwo na stronie www.emitel.pl


Link poniżej:
http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/mux-8/harmonogram-wdrazania/